Colegiul National Vlaicu Voda, Str. Negru Voda nr.131,Tel:0248721553

Curtea de Arges

Starea actuală


ColegiulNaţional Vlaicu Vodă , Curtea de Argeş, aparţine filierei teoretice, fiind structurat pe patru cicluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, cu un numărtotal de 1151 preşcolari şi elevi. Încă de la apariţia sa din anul 1919, cainstituţie de învăţământ de sine stătătoare, liceul a cunoscut o serie întreagăde transformări ale bazei didactico-materiale şi patrimoniale, remarcându-se caun centru educaţional de referinţă alMunicipiului Curtea de Argeş. Rezultatelefoarte bune obţinute de-a lungul timpului la învăţătură şi disciplină de către elevii şcolii, precum şi profesionalismul cadrelor didactice şi a angajaţilor au adus, în mod firesc, prestigiu şi reprezentativitate, atât la nivel local câtşi la nivel judeţean şi naţional. Îndeosebi, în ultimii  ani de activitate, liceul cunoaşte o transformare spectaculoasă ca imagine, prin investiţii de calitate în structura patrimonială, fapt care constituie un element de atractivitate pentru tinerii ce doresc să urmeze cursurile unei instituţii reprezentative. Astfel,putem reliefa modernizarea locaţiei unităţii de învăţământ, corpul A şi corpul B şi a bazei sportive.

Într-o altăordine de idei, dar în acelaşi context, subliniem rezultatele foarte bune obţinute de elevii şcolii la examene naţionale, olimpiade, concursuri şi competiţii şcolare, care au impus Colegiul Naţional Vlaicu Vodă între liceele performante ale judeţului Argeş.

Succesele obţinute de către elevii aparţinând unor grupe diferite de vârstă au fost posibile prin eforturile susţinute ale cadrelor didactice, preocupate totodată şi de perfecţionarea profesională, şi în acelaşi timp, prin munca şi activităţile deosebite ale angajaţilor din sfera auxiliară şi nedidactică. Toate aceste demersuri au fost realizate ca urmare a implementării unui sistem de management modern asigurat de către echipa managerială şi reprezentanţii Consiliului de administraţie. Succesul deosebit obţinut atât în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională şi patrimonială a unităţii noastre, cât şi în domeniul instructiv-educativ, relevă faptul că cerinţele, obiectivele şi ţintele strategice prevăzute în documentaţia PDI din anii 2006-2011 au fost atinse în marea lor majoritate, subliniind, astfel,evident progresele şcolare înregistrate.

Definirea clară a ofertei şcolare reflectă oportunitatea responsabilităţii faţă de interesele comunităţii, ale elevilor şi părinţilor , prezentându-ne, astfel, printr-o  diversificare a ofertei curriculare, conform filierelor, profilelor şi a specializărilor propuse.

În prezent, Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă” şi-a extins activitatea şi-a diversificat profilurile de învăţământ, şi din 1999 în planul de şcolarizare sunt prevăzute şi clasele gimnaziale (2 clase a V-a, 1 clasă aVI a, 1 clasă a VII a, 1 clasă   a VIIIa). Din anul 2002,respectiv 2011 gradinita nr.2,( Valea Iasului) si gradinitanr.3 (Sfanta Ana),gradinita Valea Sasului si Scoala nr. 5(Armand Calinescu)sunt structuri ale Colegiului National Vlaicu Voda.  Colegiul funcţionează astăzi în 2 corpuri de clădire, în care sunt amenajate un număr de 28 săli de clasă, 3 laboratoare şi 8 cabinete. Dispune de 2 săli de sport, de o bibliotecă cu un număr de peste16000 volume, terenuri fotbal, tenis, baschet, handbal.

Învăţământ:

  •  preşcolar(6grupe)
  •  primar(5 clase)
  •  gimnazial(5clase)
  •  liceal(28 clase)

 real: specializări:

·matematică-informatică (2 claseintensiv informatica)

·matematică-informatică (1 clasaintensiv engleza)

·matematică-informatică (1 clasaneintensiv)

·ştiinţe ale naturii

uman: specializări:

·  filologie

·  Stiinte sociale

Resurse umane:

Personalul şcolii:

Posturi /Persoane

·Didactic: 73,29/67

- Titular: 63  

- Suplinitori: 4

·Nedidactic: 20 /20

·Auxiliar: 10/ 10

Resurse materiale ale unităţii şcolare :

·Numărul sălilor de clasă : 28 (lic.), 11(prim. +gim.), 6(pre.)

·Numărul laboratoarelor şi cabinetelor : 3 + 8

·Numărul cabinetelor de informatică : 4

·Conectare - Internet : Da (Reţea RDS)

·Bibliotecă şcolară - număr de carte:

- asigură un număr de 16.000 volume cu aprox. 910 cititori anual

·Cabinet medical - 1, funcţional

·Spaţii sanitare - da

·Starea clădirilor, număr corpuri: 7 - Şcoala Armand Calinescu( Str. Negru Voda nr.76), CNVVcorpA , CNVV corp B,( Str. Negru Voda Nr. 131),GPN Nr.2( Str. Valea Iasului,Bl.A7 Sc.B Ap.17) ,GPN Nr .3 (Str. Victoriei Bl.P5 Ap.3 ),GPN Valea Sasului,(Str. Victoriei Nr.150), Sală de Sport.

Starea clădirilor aflate în patrimoniulunităţii este bună.

·Nivel de dotare cu resurseeducaţionale - în proporţiede 80%